درباره فروش لباس آنتی استاتیک بیشتر بدانید | پوشاک اندیشه

تولید لباس آنتی استاتیک نیازمند دانش و مهارت کافی و دقت فوق العاده ای است اما چه چیزی این روند تولید را ویژه کرده است…. با ما همراه باشید. لباس آنتی استاتیک لباس یا پارچه آنتی استاتیک چیست؟ به طور کلی الکتریسیته ساکن پارچه ها برای بسیاری از محیط ها ممکن است خطر آفرین باشد. بدن انسان تا ۴۰۰۰۰ ولت الکتریسیته ایجاد میکند. آنتی استاتیک پارچه کمترین جرقه ها برای محیط های نفتی یا محیط …

مشاهده کامل